Mechatronika
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku mechatronika zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- uzbrojenie i elektronika,
- radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
- eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
- artyleria rakietowa.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent kierunku mechatronika będzie posiadać wiedzę obejmującą: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.