Mechanika i budowa maszyn
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- maszyny inżynieryjne,
- czołgowo-samochodowa.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent studiów kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych;
- wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geometrii wykreślnej i maszynoznawstwa, materiałów konstrukcyjnych, metrologii i systemów pomiarowych, płynów eksploatacyjnych, automatyki i robotyki, termodynamiki technicznej, tribologii i tribotechniki, zarządzania środowiskiem i ekologią, grafiki inżynierskiej;
- znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach, metod elementów skończonych i numerycznych w mechanice, dynamiki układów mechanicznych, termomechaniki, modelowania zaawansowanych materiałów, walidacji modeli numerycznych konstrukcji;
- technologii przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod kontroli jakości paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.