Lotnictwo i kosmonautyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- awionika,
- samoloty i śmigłowce,
- uzbrojenie lotnicze.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka posiada wiedzę z obszaru techniki lotniczej i kosmicznej, umożliwiającą zarządzanie eksploatacją wojskowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych, elektrotechniki, elektroniki i techniki mikroprocesorowej, automatyki, informatyki stosowanej i teorii eksploatacji niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania układów, urządzeń, instalacji i systemów płatowcowych, napędowych, awionicznych i systemów wyposażenia specjalnego wojskowych statków powietrznych
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.