Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- cyberobrona (I stopień),
- bezpieczeństwo cybernetyczne (II stopień),
- bezpieczeństwo informacyjne,
- systemy kryptograficzne.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji, jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach, jak również do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.