Informatyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku informatyka zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- kryptologia,
- systemy informatyczne,
- sieci teleinformatyczne.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent studiów na kierunku informatyka posiada wiedzę z zakresu m.in. analizy matematycznej i algebry liniowej, metod probabilistycznych i statystyki, matematyki dyskretnej, podstaw programowania, analizy i projektowania algorytmów, architektury systemów komputerowych, budowy i zasad funkcjonowania systemów operacyjnych, technologii sieciowych, zagadnień metod optymalizacji, symulacji komputerowej, podstaw automatyki, kryptologii, języków i paradygmatów programowania obiektowego, programowania wieloplatformowego, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek – komputer, podstaw sztucznej inteligencji, systemów baz danych, modelowania danych, języków zapytań do baz danych, podstaw bezpieczeństwa informacji, inżynierii oprogramowania, projektowania portali internetowych, modelowania stochastycznego systemów.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.