Elektronika i telekomunikacja
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku elektronika i telekomunikacja zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalności:
- eksploatacja systemów łączności,
- rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne,
- radioelektroniczne urządzenia pokładowe,
- radiolokacja,
- radionawigacja,
- metrologia.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent posiada wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, techniki antenowej, techniki bardzo wielkich częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.
Studia zapewniają przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.