Chemia
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku chemia zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalności ochrona przed skażeniami. Absolwenci tej specjalnosci potrafią rozwiązywać zagadnienia związane z rozpoznaniem, identyfikacją i monitorowaniem skażeń, ostrzeganiem, alarmowaniem i meldowaniem o skażeniach. Przygotowani są do likwidacji skażeń oraz posiadają wiedzę w zakresie środków dymnych i zapalających. Zdobywają wiedzę z zakresu konwencji o zakazie broni chemicznej.
Posiadają wiedzę z zakresu: chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie, możliwości zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.