Budownictwo
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.
Studenci kierunku budownictwo zdobywają kwalifikacje zawodowe w specjalnościach:
- inżynieria wojskowa,
- infrastruktura obronna.
W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent kierunku budownictwo posiada wiedzę niezbędną do:
- projektowania obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
- technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
- rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
- pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego.
Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.