Podstawowe warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia w uczelni wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

a) niekarana sądownie;
b) posiadająca obywatelstwo polskie;
c) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
d) mająca co najmniej osiemnaście lat;
e) posiadająca świadectwo dojrzałości.