Nawigacja
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują wojskowych specjalistów, odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.
W procesie dydaktycznym studenci zdobywają także wiedzę z zakresu nauk wojskowych, dotyczących prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny.

Absolwenci specjalności nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania) posiadają wiedzę z zakresu podstaw nawigacji, budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz wiedzy z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa, przepisów ruchu lotniczego, przepisów lotniczych, łączności lotniczej, możliwości bojowych samolotów
i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii obcych państw, Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną.

Absolwenci specjalności zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego) posiadają wiedzę i umiejętność z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz umiejętności
z zakresu kierowania ruchem lotniczym. Absolwenci znają metody i procedury kontroli ruchu lotniczego oraz procedury lotnicze obowiązujące w lotnictwie cywilnym i wojskowym.

Absolwenci specjalności zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego) na studiach II stopnia posiadają wysoki poziom umiejętności i wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do pełnienia obowiązków w Siłach Zbrojnych RP. Absolwent posiada znajomość organizacji i zasad ruchu lotniczego oraz procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym.