Lotnictwo i kosmonautyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka kształcą w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne, zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. W procesie dydaktycznym studenci zdobywają także wiedzę z zakresu nauk wojskowych, dotyczących prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny.

Absolwenci specjalności pilotaż statku powietrznego są pilotami samolotów odrzutowych, samolotów transportowych oraz śmigłowców. Posiadają wiedzę i umiejętność
w zakresie umożliwiającym bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, uzbrojenia, systemów pokładowych i naziemnych oraz sprzętu technicznego.

Absolwenci specjalności bezzałogowe statki powietrznych są operatorami. Posiadają wiedzę z zakresu: budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno-technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia.

Absolwenci specjalności eksploatacja statków powietrznych posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zagadnienia związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i diagnostyką statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.