Logistyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i otoczenia oraz zadań realizowanym przez Siły Zbrojne RP w kraju i poza jego granicami.
Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę oraz posiąść wysokie umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z logistyką wojskową. W swoim założeniu, studia na kierunku Logistyka rozwijają u studentów nie tylko umiejętności inżynierskie, ale pozwalają im również zdobyć niezbędne kompetencje społeczne, przydatne w pracy zawodowej na różnych poziomach struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych RP.
Ukończenie studiów na kierunku Logistyka gwarantuje studentowi zdobycie rzetelnej i kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, techniki i technologii wspomagających procesy logistyczne oraz pozwala nabyć praktyczne umiejętności ich zastosowania.