Zarządzanie
stacjonarne, studia II stopnia

Studia II stopnia o profilu praktycznym realizowane są Wydziale Zarządzania. Przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wojskowych I stopnia z kierunków Zarzadzanie i Dowodzenie realizowanych w AWL (WSOWL). Studia trwają 2 lata (4 semestry) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra. W trakcie studiów kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kontynuują kształcenie specjalistyczne - wojskowe grupach osobowych / specjalnościach wojskowych rozpoczętych na studiach I stopnia. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Stopień podporucznika umożliwia objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędnego) w jednostkach i instytucja wojskowych Sił Zbrojnych RP.