Logistyka
stacjonarne, studia I stopnia

Studia I stopnia o profilu praktycznym będą realizowane po uzyskaniu przez Wydział Zarządzania uprawnień do prowadzenia kierunku studiów. Przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, które chcą zostać kandydatami na żołnierzy zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. W trakcie studiów kandydaci kształceni są specjalistycznie w korpusie osobowym logistyki oraz innych korpusach osobowych (w grupach osobowych) zgodnych z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów kandydat na żołnierza zawodowego (podchorąży) zobowiązany jest do kontynuacji studiów wojskowych II stopnia (4 semestralnych) na kierunku wskazanym przez Akademię. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia mu uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Stopień podporucznika umożliwia objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędnego) w jednostkach i instytucja wojskowych Sił Zbrojnych RP.