Inżynieria bezpieczeństwa
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia

Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane są Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, które chcą zostać kandydatami na żołnierzy zawodowych. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. W trakcie studiów kandydaci kształceni są specjalistycznie w korpusie inżynierii wojskowej w trzech grupach osobowych oraz innych korpusach osobowych zgodnych z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów kandydat na żołnierza zawodowego (podchorąży) zobowiązany jest do kontynuacji studiów wojskowych II stopnia 1,5 rocznych (3 semestralnych) na kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa". Ukończenie studiów II stopnia umożliwia mu uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Stopień podporucznika umożliwia objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędnego) w jednostkach i instytucja wojskowych Sił Zbrojnych RP.