Dowodzenie
stacjonarne, studia I stopnia

Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane są Wydziale Zarządzania. Przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, które chcą zostać kandydatami na żołnierzy zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. W trakcie studiów kandydaci kształceni są specjalistycznie w grupach osobowych / specjalnościach wojskowych. Po ukończeniu studiów kandydat na żołnierza zawodowego (podchorąży) zobowiązany jest do kontynuacji studiów wojskowych II stopnia na kierunku "Zarządzanie". Ukończenie studiów II stopnia umożliwia mu uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Stopień podporucznika umożliwia objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędnego) w jednostkach i instytucja wojskowych Sił Zbrojnych RP.