Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „Akademią” powstała 1 października 2017 roku w wyniku nadania tej nazwy rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1329 ...

Pokaż więcej informacji o uczelni...

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „Akademią” powstała 1 października 2017 roku w wyniku nadania tej nazwy rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1329).


Akademia Wojsk Lądowych, jest akademicką uczelnią o ugruntowanej pozycji w wojskowym i cywilnym systemie szkolnictwa wyższego. Zasadniczym zadaniem Akademii jest kształcenie na stacjonarnych studiach wojskowych I i II stopnia kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) na potrzeby Sił Zbrojnych RP w dwunastu grupach osobowych, którzy po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister (magister inżynier) i mianowani są na stopień podporucznika.


Ponadto, Akademia realizuje zadania zawiązane ze szkoleniem kandydatów na oficerów w ramach studium oficerskiego, szkoleniem wojskowym kandydatów na oficerów korpusu osobowego medycznego, doskonaleniem młodszych kadr dowódczych oraz sztabowych głównie na potrzeby Wojsk Lądowych w ramach doskonalenia zawodowego, szkoleniem rezerw osobowych, a także prowadzeniem badań naukowych.
Akademia w procesie kształcenia i szkolenia uwzględnia najnowsze osiągnięcia polskiej i światowej myśli wojskowej. Kształcenie to także wychowanie, w ramach, którego w Akademii kładzie się duży nacisk na kształtowanie kompetencji przywódczych i zaangażowanych postaw patriotycznych. Akademia, jako pierwsza w Polsce, zmodyfikowała proces kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych stosownie do wymagań i oczekiwań określonych przez kierownictwo resortu obrony narodowej, wprowadzając do procesu dydaktycznego unikatowy kierunek kształcenia – dowodzenie. W Akademii prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia cywilne na kierunkach: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i inżynieria bezpieczeństwa oraz studia podyplomowe.


Struktura Akademii jest na dwóch podstawowych jednostkach organizacyjnych:
• Wydział Zarządzania prowadzi kształcenie kandydatów na oficerów na studiach I stopnia na kierunkach: dowodzenie, zarządzanie i logistyka (po uzyskaniu uprawnień) oraz studiach II stopnia na kierunku zarzadzanie.
• Wydział Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi kształcenie kandydatów na oficerów na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.


Akademia dysponuje bogatą i różnorodną infrastrukturą szkoleniową oraz socjalno-bytową, która jest nieustannie rozwijana w ramach wdrożonego, wieloletniego planu inwestycyjnego. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych, audytoryjnych, pracowni językowych i komputerowych oraz laboratoriów przedmiotowych, Akademia dysponuje wieloma nowoczesnymi systemami i urządzeniami szkolno-treningowymi m.in.: system szkolno-treningowym broni strzeleckiej „Śnieżnik”, system taktycznej symulacji Virtual BattleSpace 3, system Polish Academy Command and Staff Trainer do symulacji działań taktycznych (jedyny w Polsce), kompleksowym symulatorem ASTER do szkolenia plutonu zmotoryzowanego wyposażonego, w KTO Rosomak, symulator nauki jazdy, KTO Rosomak JASKIER.
W Akademii rozpoczęto budowę i wyposażanie dwóch laboratoriów – fizyki i wytrzymałości materiałów oraz planuję się budowę laboratorium innowacyjnych technologii obronnych.
Ponadto Akademia dysponuje polową bazą szkolno-treningową, w skład której wchodzą: place ćwiczeń, pas taktyczny, strzelnice, terenowe ośrodki przeznaczone do szkolenia specjalistycznego (w tym ośrodek szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Sudetach), rozbudowany kompleks sportowy, na który składają się: stadion sportowy, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, basen kryty, siłownia i sala walki wręcz oraz ośrodek jazdy konnej.
Do dyspozycji studentów i słuchaczy jest bogaty zbiór biblioteczny liczący ponad 170000 woluminów, nowoczesna czytelnia i ośrodek informacji naukowej.


Oprócz szkolenia na najnowocześniejszym sprzęcie Akademia zapewnia swoim słuchaczom komfortowe warunki socjalno–bytowe oraz poprzez prężnie działający Klub wysoką atrakcyjność programów kulturalno-rekreacyjnych. W ramach funkcjonujących kilkudziesięciu kół i sekcji zainteresowań studenci mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności, pasji i zamiłowań.

Dane kontaktowe:

Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109,
51-147 Wrocław

Sekcja rekrutacji:
tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151;
e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl

Kancelaria jawna Uczelni:
tel. 261 658 134, fax 261 658 425

Rzecznik prasowy Uczelni:
tel. 261 658 115

Ukryj informacje o uczelni
Kierunki prowadzone na uczelni:
Dowodzenie
stacjonarne, studia I stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Logistyka
stacjonarne, studia I stopnia
Zarządzanie
stacjonarne, studia II stopnia