Akademia Marynarki Wojennej, wywodząca się z Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (utworzonej w Toruniu w 1922 r.), kształci wysoko wykwalifikowanych oficerów służby okrętowej dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, posiadających wszechstronną wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną oraz niezbędne umiejętności pedagogiczne.


Uczelnia, kultywując chlubne tradycje marynarki wojennej, już ponad 90 lat kształci kandydatów na ...

Pokaż więcej informacji o uczelni...

Akademia Marynarki Wojennej, wywodząca się z Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (utworzonej w Toruniu w 1922 r.), kształci wysoko wykwalifikowanych oficerów służby okrętowej dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, posiadających wszechstronną wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną oraz niezbędne umiejętności pedagogiczne.


Uczelnia, kultywując chlubne tradycje marynarki wojennej, już ponad 90 lat kształci kandydatów na oficerów. Słuchacze AMW odbywają rejsy szkoleniowe, praktyki szkolne na okrętach marynarki wojennej i w zakładach przemysłowych. Po ukończeniu studiów podchorążowie AMW promowani są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki i kierowani - zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów - na stanowiska służbowe na okrętach Marynarki Wojennej RP.


W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, Akademickie Centrum Sportowe i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w m. Czernica. Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego.

Dane kontaktowe:
Kierunki prowadzone na uczelni:
Informatyka
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Mechanika i budowa maszyn
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Mechatronika
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Mechatronika
stacjonarne, studia I stopnia
Nawigacja
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
stacjonarne, studia I stopnia, studia II stopnia